Vấn đề thường gặp
Nguồn dữ liệu giao diện xổ số ở đâu?
Làm thế nào để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của dữ liệu mở thưởng?
Có bất kỳ hạn chế hoặc điều kiện nào cho việc truy cập vào giao diện của các bạn không?
Khoảng thời gian trễ giữa dữ liệu xổ số và kết quả quay thưởng chính thức là bao lâu?
Tôi nên làm gì nếu tài khoản của tôi bị đánh cắp hoặc bị phát tán?

Nguồn dữ liệu giao diện xổ số ở đâu?

Nguồn dữ liệu của giao diện xổ số của chúng tôi chủ yếu từ hai nguồn: 1. Hiện tại, tất cả các loại xổ số trong nước đều lấy từ giao diện chính thức. 2. Cân nhắc yếu tố không ổn định của một giao diện chính thức duy nhất và phạm vi bao phủ không đầy đủ của các loại xổ số, chúng tôi đã hợp tác với các nhà cung cấp xổ số bên thứ ba để mua dữ liệu mở thưởng của tất cả các loại xổ số họ có.