Lời nói đầu

Bản thỏa thuận "Thỏa thuận dịch vụ đăng ký người dùng" này (sau đây gọi là "Thỏa thuận") là sản phẩm và dịch vụ (bao gồm trang web của "ManyCai" và "ManyCai" hiện đang cung cấp và có thể cung cấp cho người dùng các dịch vụ trong tương lai và các dịch vụ mạng khác, sau đây được gọi chung là "sản phẩm và dịch vụ") do Bạn (sau đây gọi là "Người dùng") đã ký kết trên nền tảng trang web của ""ManyCai" " hoặc các chi nhánh của nó cung cấp. Nếu Người dùng vào "ManyCai" hoặc trang đăng ký người dùng khác, xác nhận rằng họ đã đọc, đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này và hoàn tất việc đăng ký, hoặc nhận được và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp theo bất kỳ cách nào khác, thì được coi là người dùng đó đã đọc chi tiết nội dung của Thỏa thuận này, đồng ý tuân theo các quy định của thỏa thuận này. Người dùng không thể từ chối thực hiện Thỏa thuận này với lý do họ không hiểu nội dung của thỏa thuận này. Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng, vui lòng đọc kỹ toàn văn bản thỏa thuận này trước khi đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp. Ngoài ra, theo Điều 16 của Thỏa thuận này, "ManyCai" có quyền sửa đổi và cập nhật thỏa thuận này bát cứ lúc nào. Người dùng vui lòng lưu ý kiểm tra phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này.

I. Nội dung dịch vụ

1. Nội dung cụ thể của sản phẩm "ManyCai" và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp theo tình hình thực tế, chẳng hạn như mạng, diễn đàn (BBS), phòng chat, email, v.v. "ManyCai" bảo lưu quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả các sản phẩm và dịch vụ bất kỳ lúc nào.

2. Khi "ManyCai" cung cấp sản phẩm và dịch vụ, một số người dùng có thể bị tính một khoản phí nhất định. Trong trường hợp này, sẽ có nhắc nhở rõ ràng trên trang web liên quan. Nếu người dùng không đồng ý trả các khoản phí đó, có thể chọn không chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ tương ứng.

3 ."ManyCai" cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ thông qua thiết bị phía máy chủ truy cập Internet, còn các thiết bị liên quan đến sản phẩm và dịch vụ (chẳng hạn như máy tính, modem và các thiết bị khác liên quan đến truy cập Internet) và các khoản phí bắt buộc (chẳng hạn như phí điện thoại và phí truy cập Internet chi trả cho việc truy cập Internet) đều sẽ do người dùng tự chịu.

4. Người dùng nên sử dụng phần mềm chính hãng để tiếp nhận các sản phẩm và dịch vụ, chi phí phần mềm sẽ do người dùng chịu.

II. Tên tài khoản và mật khẩu

1. Người dùng đọc và đồng ý với thỏa thuận này. Sau khi hoàn tất đăng ký thành công, sẽ trở thành người dùng đã đăng ký của "ManyCai" và có được tài khoản người dùng "ManyCai" (sau đây gọi là "tài khoản "ManyCai" "). Không thể thay đổi tên tài khoản "ManyCai" sau khi đăng ký, mật khẩu tương ứng với tài khoản có thể được sửa đổi thông qua dịch vụ khách hàng do "ManyCai" cung cấp.

2. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lưu giữ số tài khoản"ManyCai" và mật khẩu và tất cả các hành động được thực hiện bằng cách sử dụng số tài khoản và mật khẩu đó. Nghiêm cấm bán, chuyển nhượng, cho mượn hoặc chia sẻ tài khoản "ManyCai" hoặc mật khẩu cho người khác. Nếu do sơ suất của người dùng trong quá trình lưu giữ hoặc bất kỳ hành vi nào của bên thứ ba, dẫn đến tài khoản "ManyCai" hoặc mật khẩu của người dùng bị người khác sử dụng bất hợp pháp, và vì vậy mà phát sinh bất cứ hậu quả gì, "ManyCai" đều sẽ không chịu trách nhiệm.

3. Nếu người dùng phát hiện tài khoản"ManyCai" hoặc mật khẩu của mình bị người khác sử dụng bất hợp pháp hoặc có tình trạng sử dụng bất thường, thì phải thông báo ngay cho "ManyCai" theo các phương thức xử lý mà "ManyCai" đã thông báo tại từng thời điểm, và có quyền yêu cầu "ManyCai" thực hiện các biện pháp đình chỉ tài khoản đó đăng nhập và sử dụng. "ManyCai" dựa trên kết quả đối chiếu danh tính người dùng, xác định xem có nên tạm ngừng đăng nhập và sử dụng tài khoản của Bên B hay không.

III. Thông tin đăng ký tài khoản

1. Cung cấp thông tin đăng ký

(1) Khi đăng ký tài khoản "ManyCai" (hoặc khi bổ sung thông tin sau khi đăng ký), người dùng nên cung cấp cho "ManyCai" thông tin đăng ký cá nhân mới nhất, chi tiết, đúng sự thật và chính xác. Thông tin đăng ký cá nhân nói trên bao gồm: tên tài khoản "ManyCai" của người dùng, mật khẩu và tất cả các thông tin đã nhập khi đăng ký tài khoản "ManyCai" (hoặc khi bổ sung, cập nhật thông tin tài khoản). Người dùng theo đây cam kết: Người dùng đăng ký trở thành người dùng "ManyCai" với danh tính thực của mình, và đảm bảo rằng thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp là đúng, đầy đủ và hiệu quả, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng đối với thông tin được cung cấp theo quy định của pháp luật và các quy định ràng buộc cần có.

(2) Tất cả thông tin đăng ký cá nhân do người dùng cung cấp có thể được "ManyCai" sử dụng làm cơ sở để xác định mức độ liên quan của tài khoản "ManyCai" và xác định nhận dạng người dùng. Người dùng đồng ý cung cấp tài liệu bằng chứng về thông tin đó bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của "ManyCai" để "ManyCai" có thể xác minh danh tính của người dùng.

(3) Nếu thông tin do người dùng cung cấp cho "ManyCai" không chính xác, không đúng sự thật hoặc không phù hợp quy định pháp luật, hoặc đã được thay đổi nhưng không được cập nhật kịp thời hoặc gây hiểu lầm, "ManyCai" có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của "ManyCai" của người dùng đó "ManyCai" có quyền xem xét liệu thông tin nhận dạng do đăng ký của Bên B cung cấp có đúng và hợp lệ hay không, đồng thời cần chủ động thực hiện các biện pháp hợp lý như công nghệ và quản lý để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của tài khoản của người dùng; người dùng có nghĩa vụ bảo quản thỏa đáng tài khoản và mật khẩu của mình, và sử dụng chính xác và an toàn tài khoản và mật khẩu của mình. Nếu bất kỳ bên nào không thực hiện các nghĩa vụ nêu trên, gây ra mất mát mật khẩu tài khoản, tài khoản bị đánh cắp gây thiệt hại đến quyền lợi của bên kia hoặc của người khác, thì bên đó sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc đó.

2. Sửa đổi thông tin đăng ký

(1) Người dùng có thể cập nhật hoặc sửa đổi thông tin được cung cấp khi người dùng đề nghị đăng ký vào bất kỳ lúc nào thông qua dịch vụ được cung cấp bởi trang web chính thức "ManyCai" tại thời điểm đó hoặc các kênh khác được "ManyCai" thông báo có sẵn tại thời điểm đó. Tuy nhiên, tên thật, số chứng chỉ và tên tài khoản "ManyCai" do người dùng điền khi đăng ký tài khoản "ManyCai" (hoặc khi bổ sung thông tin sau khi đăng ký) không thể thực hiện sửa đổi sau khi đăng ký tài khoản thành công (hoặc sau khi bổ sung thông tin). Đề nghị người dùng điền các loại thông tin đăng ký một cách cẩn thận.

3. Người dùng đồng ý rằng, tất cả thông tin, dữ liệu và hồ sơ liên quan đến tài khoản "ManyCai" của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ đăng nhập, hồ sơ hành vi sau đăng nhập, thông tin thẻ tích điểm, v.v.) đều phải tuân thủ theo dữ liệu được hệ thống "ManyCai" ghi lại.

IV. Công bố và bảo vệ thông tin

1. Thông tin đăng ký được mô tả tại Điều 3 của Thỏa thuận này, cũng như thông tin không công khai (sau đây gọi chung là "Thông tin người dùng") được lưu trữ trong tầm kiểm soát của "ManyCai" khi người dùng sử dụng sản phẩm và dịch vụ, sẽ được công khai và bảo vệ theo các thỏa thuận của điều này.

2. Để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, nếu người dùng tự nguyện chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của "ManyCai" hoặc bày tỏ đồng ý cung cấp thông tin, "ManyCai" có thể thu thập thông tin người dùng và có thể thực hiện phân tích và tích hợp những thông tin đó. Khi người dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của "ManyCai" , máy chủ có thể sẽ tự động ghi lại một số thông tin người dùng, thông tin này đều sẽ trở thành một phần bí mật thương mại của "ManyCai" .

3. Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng (đặc biệt là người dùng vị thành niên) là một nguyên tắc cơ bản của "ManyCai" . "ManyCai" luôn tích cực thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt công nghệ và quản lý để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin người dùng.

4. Ngoại trừ sáu trường hợp được liệt kê trong khoản 4 Điều 4, của Thỏa thuận này, "ManyCai" đảm bảo không công khai hoặc tiết lộ hoặc tiết lộ thông tin người dùng cho bên thứ ba. Sáu trường hợp ngoại lệ như sau:

(1) Người dùng (hoặc người giám hộ của người dùng) yêu cầu hoặc đồng ý "ManyCai" tiết lộ thông tin người dùng;
(2) Các quy định pháp lý có liên quan, các quy định của cơ quan quản lý hoặc các quy tắc của tổ chức tự quản lý yêu cầu "ManyCai" tiết lộ thông tin người dùng;
(3) Các cơ quan tư pháp hoặc hành chính yêu cầu "ManyCai" tiết lộ thông tin người dùng dựa trên các trình tự pháp lý;
(4) Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi khác của "ManyCai" , thông tin của người dùng cần được tiết lộ;
(5) Trong trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ lợi ích của người dùng khác và công chúng, cần phải tiết lộ thông tin người dùng;
(6) Theo các điều khoản khác của Thỏa thuận này, "ManyCai" nhận thấy rằng cần phải tiết lộ thông tin người dùng trong các tình huống khác.

5. Để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ một cách bình thường, "ManyCai" có thể cần phải truyền tải một số thông tin người dùng đến các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật của "ManyCai" , các chi nhánh của "ManyCai" hoặc các bên thứ ba khác, và các bên thứ ba với điều kiện cam kết rằng họ sẽ chịu ít nhất nghĩa vụ bảo mật tương đương với"ManyCai" , thì "ManyCai" sẽ truyền tải thông tin của người dùng cho các bên thứ ba này, người dùng hiểu và đồng ý với điều này.

6. Với điều kiện không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng đơn lẻ, "ManyCai" có quyền tiến hành phân tích kỹ thuật toàn bộ cơ sở dữ liệu thông tin người dùng và sử dụng thương mại cơ sở dữ liệu người dùng đã phân tích và chỉnh lý.

7."ManyCai" sẽ áp dụng các phương pháp hợp lý và khả thi về mặt thương mại để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người dùng. "ManyCai" sử dụng các công nghệ và quy trình bảo mật phổ biến hiện có để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng không bị truy cập, sử dụng hoặc rò rỉ mà chưa được ủy quyền. "ManyCai" không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc mất tài khoản người dùng hoặc việc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng không phải do sự cố ý và sơ suất nghiêm trọng của "ManyCai" .

V. Quyền lợi cơ bản của người dùng

1. Người dùng có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp theo Thỏa thuận này và các quy định khác được "ManyCai" thông báo và thay đổi theo thời gian.

2. Người dùng có thể tự nguyện chọn liên kết trang web do "ManyCai" cung cấp thông qua điện thoại di động, từ đó có được thông tin về các hoạt động và ưu đãi do "ManyCai" cung cấp trong thời gian sớm nhất.

3. Người dùng có quyền giám sát "ManyCai" và nhân viên của "ManyCai" cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng theo các tiêu chuẩn do "ManyCai" công bố trong quá trình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp, hoặc cũng có thể gửi nhận xét và đề xuất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ cho "ManyCai" bất kỳ lúc nào.

4. Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, hoặc có thắc mắc về các điều khoản được sửa đổi hoặc cập nhật sau này của "ManyCai" , hoặc không hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp, người dùng có thể chọn ngừng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của "ManyCai" bất kỳ lúc nào. Nếu người dùng chọn ngừng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của "ManyCai" , "ManyCai" sẽ không còn chịu bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào đối với người dùng.

VI. Quy tắc ứng xử của người dùng

1. Người dùng đồng ý điều chỉnh hành vi của mình theo các quy tắc được "ManyCai" công bố hoặc thay đổi theo thời gian, bao gồm trong Thỏa thuận này, để chấp nhận và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của "ManyCai" . Người dùng sẽ có quyền và chịu trách nhiệm về các hành vi do tài khoản của mình tạo ra sau khi đăng nhập. Người sử dụng đồng ý thêm rằng, nếu vi phạm các quy tắc này sẽ phải chịu hậu quả do vi phạm và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo quy định tại khoản 14, khoản 15 của Điều 6, Điều 14 và các quy định khác có liên quan của Thỏa thuận này.

2. Trong quá trình sử dụng tài khoản "ManyCai" , người dùng phải tuân theo các quy định pháp lý và điều luật liên quan đến việc đăng tải thông tin trên Internet và các chuẩn mực nghi thức và đạo đức chung được áp dụng trên Internet. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người dùng đăng tải. Tất cả các loại thông tin do người dùng đăng tải không được bao gồm những nội dung sau:

(1) Vi phạm các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp xác định;
(2) Gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước, lật đổ chính quyền nhà nước, phá hoại thống nhất quốc gia;
(3) Gây tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;
(4) Kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc;
(5) Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước và cổ súy cho tà giáo, mê tín phong kiến;
(6) Phát tán tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội;
(7) Truyền bá thông tin tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục phạm tội;
(8) Lăng mạ, vu khống, dùng lời nói ác ý tấn công người khác, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác;
(9) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc quyền lợi công cộng/riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;
(10) Vi ​​phạm đạo đức nhân văn, thuần phong mỹ tục;
(11) Phá vỡ trật tự bình thường;
(12) Có chứa các nội dung khác mà pháp luật và các quy định hành chính nghiêm cấm.

3. Tên tài khoản của người dùng trong "ManyCai" cần tuân thủ các nguyên tắc về tính hợp pháp và lành mạnh, không được phép sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tên gọi có nội dung liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, chính trị, các nhà lãnh đạo nhà nước, tục tĩu, thô tục, vu khống, đe dọa, gian lận, mang tính công kích, lăng mạ, có thể gây hiểu lầm hoặc dược phẩm bị cấm.

4. Người dùng không được can thiệp hoặc cản trở việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông thường của "ManyCai" , đặc biệt là không:

(1) Tấn công, xâm nhập hoặc làm quá tải trang web của "ManyCai" ;
(2) Crack và sửa đổi chương trình khách hàng được cung cấp bởi "ManyCai" ;
(3) Tấn công, xâm nhập hoặc làm quá tải máy chủ của "ManyCai" ;
(4) Quấy nhiễu hoặc cản trở người khác sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp một cách bất hợp lý;
(5) Lợi dụng các sơ hở và lỗi của chương trình (Bug) để phá hủy tiến trình bình thường hoặc phát tán các sơ hở hoặc lỗi (Bug);
(6) Lợi dụng lỗi trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm các sơ hở hoặc hiện tượng bất hợp lý trong hệ thống, chương trình, cài đặt, v.v.), lỗ hổng của chương trình để trục lợi hoặc gây rối trật tự, hoặc lợi dụng Bug hoặc lỗ hổng cho mục đích cá nhân;

5. Người sử dụng phải bảo quản tốt tài khoản và mật khẩu của mình, hậu quả do việc rò rỉ tài khoản và mật khẩu do người sử dụng gây lên sẽ do người dùng tự gánh chịu.

6. Người dùng chỉ có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp với tư cách cá nhân của họ. Người dùng không thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp để tham gia vào các hoạt động vì mục đích thương mại, cũng như không thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của "ManyCai" để bán hàng hoặc các hoạt động vì mục đích thương mại khác.

7. Trừ khi được sự cho phép bằng văn bản của "ManyCai" , người dùng sẽ không được sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của "ManyCai" và bất kỳ nội dung nào vì lợi ích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm trung gian mua bán vật phẩm thu phí trung gian và bán vật phẩm với mục đích thu lời.

8. Người dùng không được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do "ManyCai" cung cấp để tham gia vào các hoạt động sau:

(1) Vào mạng thông tin máy tính hoặc sử dụng tài nguyên mạng thông tin máy tính mà chưa được phép;
(2) Xóa, sửa đổi hoặc thêm các chức năng mạng thông tin máy tính mà chưa được phép;
(3) Xóa, sửa đổi, bổ sung dữ liệu đối với dữ liệu, chương trình ứng dụng được lưu trữ, xử lý hoặc truyền tải trong mạng thông tin máy tính mà chưa được phép;
(4) Cố ý tạo ra và phát tán vi rút máy tính và các chương trình phá hoại khác;
(5) Các hành vi khác gây nguy hiểm cho an ninh mạng thông tin máy tính.

9. Nếu "ManyCai" phát hiện hành vi người dùng hoặc dữ liệu bất thường, có thể quan sát và ghi lại hành vi của người dùng, đồng thời sử dụng kết quả quan sát và ghi lại làm cơ sở để đánh giá liệu người dùng có thực hiện vi phạm quy tắc ứng xử của người dùng theo Thỏa thuận này hay không.

10. Nếu người dùng thực hiện hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của người dùng được mô tả trong điều này, "ManyCai" có quyền áp dụng một hoặc nhiều hậu quả vi phạm sau đây đối với người dùng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, người dùng sẽ chịu những hậu quả bất lợi đó:

(1) Cảnh báo: Cảnh báo là một định hướng giáo dục đối với những trường hợp vi phạm chính sách nhẹ, là một cách để quản lý và vận hành bình thường.
(2) Đình chỉ tài khoản: Đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn quyền của người dùng vi phạm quy định đăng nhập vào một tài khoản nhất định bằng tài khoản "ManyCai" .
(3) Chặn IP: Cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn người dùng vi phạm đăng nhập vào một máy chủ nhất định của một phần nào đó tại một IP bất thường nhất định.
(4) Chịu trách nhiệm pháp lý: Nếu hành vi không đúng của người dùng gây thiệt hại cho người khác hoặc "ManyCai" , hoặc đi ngược lại quy định pháp luật hiện hành, người dùng vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự tương ứng theo luật, ví dụ: Trường hợp người dùng trong quá trình thực hiện, xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba, dẫn đến chủ thể quyền yêu cầu bồi thường, sẽ do người sử dụng trực tiếp chịu trách nhiệm.

11. Nếu người dùng vi phạm quy tắc ứng xử của người dùng được mô tả trong điều này, "ManyCai" có quyền yêu cầu người dùng vi phạm chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm hợp đồng đối với "ManyCai" , bao gồm nhưng không giới hạn việc khôi phục lại trạng thái ban đầu, loại bỏ tác động, tổn thất trực tiếp và gián tiếp đối với "ManyCai" hoặc bồi thường cho các chi phí bổ sung, và sau khi "ManyCai" trước hết chịu các hình phạt hành chính hoặc bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra do hành vi của người dùng vi phạm, "ManyCai" sẽ truy thu khoản bồi thường từ người dùng vi phạm.

VII. Phương thức dịch vụ, thay đổi nội dung và chuyển dữ liệu cá nhân

1. "ManyCai" sẽ cố gắng hết sức để liên tục cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ, nhưng "ManyCai" không loại trừ khả năng "ManyCai" có thể ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào, cũng như không loại trừ khả năng bất kỳ thay đổi nào đối với dịch vụ hoặc phương thức dịch vụ, nội dung dịch vụ của các dịch vụ mạng khác.

2. Để tăng cường và làm phong phú nội dung của "ManyCai" và các dịch vụ mạng khác, nền tảng có thể không định kỳ cập nhật và điều chỉnh các chức năng kèm theo trong quá trình hoạt động. Sau khi nền tảng được cập nhật, tất cả các hoạt động, nội dung và cài đặt trong nền tảng sẽ tùy thuộc vào nội dung thông báo trong nền tảng.

3. Nếu "ManyCai" ngừng cung cấp một sản phẩm và dịch vụ nhất định hoặc thay đổi cách thức hoặc nội dung của một sản phẩm và dịch vụ nhất định, "ManyCai" sẽ thông báo trước cho người dùng và cố gắng tìm một nhà cung cấp dịch vụ thích hợp để thay thế "ManyCai" để tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.

4. Trong các trường hợp được mô tả trong khoản 3 của điều này, "ManyCai" có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân của người dùng (bao gồm thông tin tài khoản và mật khẩu có liên quan và dữ liệu cá nhân) cho bên tiếp tục cung cấp dịch vụ, hoặc cũng có thể niêm phong vĩnh viễn dữ liệu gốc nếu cần để thực hiện các phương pháp mới. Người dùng theo đây đồng ý rằng "ManyCai" có quyền thực hiện việc chuyển giao và cung cấp này, đồng thời đồng ý rằng sau khi "ManyCai" hoàn tất việc chuyển giao và cung cấp, "ManyCai" sẽ không còn chịu bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào đối với dữ liệu gốc của người dùng. Tuy nhiên, "ManyCai" không đảm bảo rằng "ManyCai" khi đó sẽ có thể tìm được nhà cung cấp dịch vụ hoặc phương thức dịch vụ thích hợp để thay thế "ManyCai" tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, cũng như không đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ "ManyCai" tìm được hoặc phương thức thay đổi đáp ứng được yêu cầu của người dùng.

VIII. Dịch vụ bị gián đoạn hoặc chấm dứt

1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, "ManyCai" có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ theo Thỏa thuận này và các dịch vụ mạng khác cho người dùng bất kỳ lúc nào, và "ManyCai" sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bất tiện và mất mát nào phát sinh từ đó:

(1) Thông tin cá nhân do người dùng cung cấp không đúng sự thật;
(2) Người dùng vi phạm quy tắc ứng xử của người dùng được quy định trong Thỏa thuận này.

2. Để đảm bảo hoạt động bình thường của trang web và máy chủ của nền tảng, "ManyCai" cần phải đóng máy bảo trì định kỳ hoặc không định kỳ đối với trang web và máy chủ của nền tảng, hoặc thực hiện bảo trì tắt khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp. Người sử dụng hiểu và đồng ý với việc gián đoạn hoặc tạm ngừng các dịch vụ thông thường do các trường hợp trên gây ra, "ManyCai" có nghĩa vụ cố gắng tránh gián đoạn dịch vụ và hạn chế thời gian gián đoạn trong khoảng thời gian ngắn nhất.

3. Khi một trong những trường hợp sau xảy ra, "ManyCai" có quyền chấm dứt hoặc làm gián đoạn tất cả hoặc một phần của các dịch vụ do máy chủ cung cấp mà không cần thông báo trước, và "ManyCai" sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bên thứ ba về bất kỳ sự bất tiện hoặc mất mát nào gây ra do đó:

(1) Kiểm tra định kỳ hoặc xây dựng, cập nhật phần mềm và phần cứng, v.v.;
(2) Máy chủ bị hư hỏng, không thể hoạt động bình thường;
(3) Sự cố đột ngột của phần mềm và thiết bị phần cứng và thiết bị liên lạc điện tử;
(4) Đường dây của nhà cung cấp mạng hoặc các sự cố khác;
(5) Trong trường hợp khẩn cấp, theo quy định của pháp luật hoặc vì sự an toàn cá nhân của người dùng và bên thứ ba;
(6) Lý do của bên thứ ba hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.

IX. Sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu thông tin

1. Phần mềm (bao gồm cả những phần mềm có và không có phần mềm máy khách), các phần mềm, thông tin, tác phẩm và tài liệu khác được "ManyCai" cung cấp thông qua các sản phẩm và dịch vụ, tất cả bản quyền, quyền sáng chế, quyền thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng, đều được sở hữu bởi "ManyCai" hoặc những người có quyền tương ứng. Trừ khi được "ManyCai" ủy quyền hợp pháp trước bằng văn bản, hoặc luật pháp có quy định rõ ràng khác, không ai được tự ý sử dụng, sao chép, phổ biến, giả mạo, bắt chước, sửa đổi, phóng tác, phiên dịch, biên dịch, xuất bản, dịch ngược hoặc biên dịch ngược dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không, "ManyCai" có quyền chấm dứt ngay lập tức việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng, đồng thời truy cứu trách nhiệm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người đó theo quy định của pháp luật và yêu cầu người dùng bồi thường mọi tổn thất cho "ManyCai" .

2. Mọi thông tin dữ liệu do người dùng tạo ra trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ và được lưu trữ trong máy chủ "ManyCai" (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin dữ liệu tài khoản, ngoại trừ thông tin dữ liệu nhận dạng cá nhân: họ tên, số CMND, số điện thoại, v.v. của người dùng) thuộc về hoặc là một phần của nền tảng, do "ManyCai" sở hữu và quản lý, người dùng có quyền sửa đổi, chuyển giao và định đoạt thông tin dữ liệu thuộc tài khoản cá nhân thông qua các kênh do "ManyCai" chỉ định trên cơ sở tuân thủ các quy tắc.

3. Để đảm bảo tính chính xác và tránh tranh chấp, người dùng đồng ý sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong máy chủ "ManyCai" làm tiêu chuẩn phán đoán cho dữ liệu, thông tin kỹ thuật bản Thỏa thuận này đề cập. "ManyCai" đảm bảo tính xác thực của dữ liệu đó.

X. Bồi thường thiệt hại

Nếu người dùng làm trái Thỏa thuận này hoặc các luật và quy định được áp dụng, dẫn đến công ty mẹ, công ty con, các công ty liên quan khác, các tổ chức cấp dưới và nhân viên, đại lý và tất cả các nhân viên hỗ trợ thực hiện liên quan khác của "ManyCai" vì đó tổn thất hoặc phải chịu bất kỳ chi phí phái sinh nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thanh toán mọi chi phí bào chữa hoặc kiện tụng yêu cầu bồi thường và các chi phí pháp lý hòa giải liên quan mà pháp nhân nêu trên phải thực hiện đối với hành vi vi phạm hợp đồng hoặc hành vi bất hợp pháp của người sử dụng), người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường các chi phí liên quan và chi trả bồi thường thiệt hại.

XI. Chấm dứt hợp đồng

Người dùng cần tuân theo Thỏa thuận này và các luật và quy định có liên quan. "ManyCai" có quyền phán xét người dùng có vi phạm Thỏa thuận này hay không. Nếu "ManyCai" xác định rằng người dùng vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật và quy định nào, "ManyCai" có quyền ngay lập tức tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng và xóa tất cả thông tin liên quan, các tệp và bất kỳ hồ sơ nào khác trong tài khoản của người dùng mà không cần thông báo trước cho người dùng, và hạn chế, dừng hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng của người dùng.

XII. Quyền sửa đổi và giải thích

1. Để cung cấp cho người dùng những sản phẩm và dịch vụ kịp thời và tốt hơn, xuất phát từ suy nghĩ về bản thân "ManyCai" , người dùng và sự thay đổi không ngừng của tình hình thị trường, "ManyCai" bảo lưu quyền sửa đổi, thêm và xóa các điều khoản của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Khi sửa đổi, thêm hoặc xóa các điều khoản của Thỏa thuận này, "ManyCai" sẽ thông báo về thực tế việc sửa đổi, bổ sung hoặc xóa trên trang web chính thức mà không cần thông báo riêng cho người dùng. Nếu người dùng không đồng ý với nội dung do "ManyCai" sửa đổi, thêm hoặc xóa, có thể ngừng sử dụng dịch vụ do "ManyCai" cung cấp ngay lập tức. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ do "ManyCai" cung cấp, sẽ được coi là người dùng đồng ý và chấp nhận nội dung sau sửa đổi, bổ sung hoặc xóa của các điều khoản của Thỏa thuận này, và sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản đền bù hoặc bồi thường nào cho việc này.

2. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của "ManyCai" , người dùng sẽ không được chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này. "ManyCai" có quyền thực hiện các quyền của mình theo Thỏa thuận này hoặc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này thông qua các công ty con của "ManyCai" hoặc các công ty liên kết khác.

XIII. Quảng cáo và liên kết bên ngoài

1. Các sản phẩm và dịch vụ của "ManyCai" có thể chứa các quảng cáo thương mại của người khác hoặc các quảng cáo hoạt động khuyến mại khác. Những nội dung này do nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ cung cấp và chịu các trách nhiệm tương ứng. "ManyCai" chỉ cung cấp phương tiện để đăng tải nội dung. Hành vi giao dịch của các dịch vụ hoặc hàng hóa được người dùng mua thông qua "ManyCai" hoặc trang web được liên kết với "ManyCai" chỉ tồn tại giữa người dùng và nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ đó, không liên quan gì đến "ManyCai" , "ManyCai" không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về hành vi giao dịch giữa người dùng và nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

2. Người dùng có thể liên kết đến các trang web của bên thứ ba trong quá trình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của "ManyCai" . Các trang web của bên thứ ba không được kiểm soát bởi "ManyCai" , và "ManyCai" không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bất kỳ liên kết nào có trong các trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của các trang web của bên thứ ba. Những liên kết này đến các trang web của bên thứ ba chỉ được "ManyCai" cung cấp cho người dùng với mục đích thuận tiện. Những liên kết này được cung cấp bởi "ManyCai" không có nghĩa là "ManyCai" công nhận trang web của bên thứ ba, không có nghĩa là "ManyCai" đảm bảo tính xác thực, tính đầy đủ, thời gian thực hoặc độ tin cậy của nó. Giữa các các cá nhân, công ty hoặc tổ chức này và "ManyCai" không tồn tại bất kỳ mối quan hệ về thuê mướn, bổ nhiệm, đại lý, đối tác hoặc mối quan hệ tương tự nào khác. Người dùng cần kiểm tra và tuân thủ các quy định liên quan của trang web bên thứ ba.

3. Người dùng hiểu và đồng ý rằng "ManyCai" gửi các thông tin về sản phẩm và dịch vụ hoặc thông tin thương mại có liên quan khác cho người dùng qua email, SMS hoặc các phương thức khác.

4. Mẫu email

(1) Đăng ký mẫu email
Chủ đề: Xác thực đăng ký "ManyCai"
Nội dung:
Chào mừng Bạn đăng ký "ManyCai", mã xác thực email của Bạn là
Kính chào "ManyCai" !

(2) Mẫu lấy lạit mật khẩu
Chủ đề: Lấy lại mật khẩu "ManyCai"
Nội dung:
Xin chào, mã xác thực email của Bạn là:
Kính chào "ManyCai" !

(3) Mẫu thay đổi hộp thư
Chủ đề: Sửa đổi email "ManyCai"
Nội dung:
Xin chào, mã xác thực email của Bạn là:
Kính chào "ManyCai" !

5. Lưu ý

Hãy ghi nhớ mật khẩu mới của bạn, nếu bị thất lạc, vui lòng lấy lại qua email an toàn