Giới thiệu API
Miêu tả giao diện Hạn chế giao diện Giới thiệu giao diện Giới thiệu xổ số Thỏa thuận dịch vụ

API "ManyCai" chuyên cung cấp dữ liệu kết quả mở thưởng các loại xổ số trong và ngoài nước. Chủ yếu hướng tới những người dùng là nền tảng bán hàng và cơ quan phân tích dữ liệu xổ số bên thứ 3. Cung cấp miễn phí dữ liệu kết quả mở thưởng chính xác, nhanh chóng, ổn định. Người dùng có thể thông qua sử dụng kết nối đơn giản liên kết dữ liệu mở thưởng vào nền tảng của mình (phương pháp sử dụng kết nối xin tham khảo Hướng dẫn giao diện), dữ liệu giao diện hỗ trợ các định dạng json, xml.